நேற்று துவங்கிய இலங்கை கப்பல்- டிக்கெட் இல்லாததால்
இன்று ரத்து! திக்கெட்டும் தமிழர்கள் திகைப்பு !

-மானம் கப்பல் ஏறிப் போயாச்சு

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons