தமிழகத்தில் உள்ள 35 கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணைப் பதிவாளர்களை ஒரே நேரத்தில் அதிரடி மாற்றம் செய்து கூட்டுறவுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

கனிமவளத்துறை

கனிமவளத்துறையில் 25 உதவி இயக்குனர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். 24 உதவி புவியியலாளர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons