வெளியில் எதுவும் பேசாதீங்க! மைக்கை நீட்டி கேட்டாலும் எதுவும் சொல்லிடாதீங்க- இ.பி.எஸ் அறிக்கை!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons