விவசாயிகள் பிரச்சினையை ஆய்வு செய்து தீர்த்து வைக்க அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவை முதல்வர் அமைக்க வேண்டும்! – பி.ஆர்.பாண்டியன் பேச்சு காணொளிக்கான லிங்க்!
https://youtu.be/ShAMsUkqijI

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons