குரலற்றவர்களுக்கான குரல்… நிம்மதி, ஓய்வற்ற வாழ்க்கை, உள்ளதை உள்ளபடி கூறுதல், எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க, சுயநலம் மறத்தல், நான்காவது தூண் – இது தான் பத்திரிகையாளர் வாழ்க்கை

வாசகர்கள், விளம்பரதாரர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் அனை வருக்கும் ரிப்போர்ட்டர் டுடே மாத இதழின் தேசிய பத்திரிகையாளர் தினம் நல்வாழ்த்துக்கள்…

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons