திக் திக் தீபாவளியாக இல்லாமல்

தித்திக்கும் தீபாவளியாக

அனைவருக்கும் அமைய

“ரிப்போர்ட்டர் டுடே” வின்

இதயம் கனிந்த தீப ஒளி திருநாள் வாழ்த்துக்கள்!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons