ஆகஸ்டில் 720 யூனிட்டுக்கு
அளவான கட்டணம்! அதே அளவுக்கு செப்டம்பரில் செம சூடு கட்டணம் அதையும் கட்டணுமா? இல்லை கரண்ட் கட் ஆகுமா?

-கரண்டால் மிரண்டு போன மக்கள்-

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons