தயாநிதி மாறன் மனைவி வங்கி கணக்கில் இருந்து தயவுதாட்சண்யம் இன்றி ஒரே ஒரு லட்சம் லவுட்டியதாக புகார் !

-நம்பற மாதிரி இல்லையே?

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons