ஐந்து மாநில தேர்தல் வெவ்வேறு தேதிகளில் இந்த லட்சணத்துல ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல் !

மினி(அல்ல) MONEY நாடாளுமன்ற தேர்தல்!<

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons