பாண்டி போக்குவரத்து பெண் அமைச்சர் சந்திர பிரி”யங்கா”
ராஜினாமா!

-மற்றவர்களின் போக்கும், “வர”த்தும் சரியில்லையாம்!!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp & Call Buttons